ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ ΑΠΟ 25€ ΑΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ ΚΟΥΚΑΚΙ

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο έγγραφο το οποίο απαιτείται η έκδοση του σε περιπτώσεις επανελέγχου, επανασύνδεσης, επαύξησης καθώς και τροποποίησης της εγκατάστασης. Είναι υποχρεωτικό βάση νόμου να γίνεται ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης κάθε 14 χρόνια για οικίες και κάθε 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους.

Πότε ζητείται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή ΥΔΕ ή Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)
 2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας (ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
 3. Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
 4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων (ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ)

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση ενός πιστοποιητικού ΥΔΕ (Πιστοποιητικό ΔΕΗ);

Αρχικά γίνεται έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου και στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ΔΕΗ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Από ποια έγραφα αποτελείται η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου);

Η νέα υπεύθυνη δήλωση αποτελείται από:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006)
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων κτλ

Γιατί να επιλέξω την εταιρία σας για το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 • Έχουμε την κατάλληλη εμπειρία επάνω στο κομμάτι της πιστοποίησης.
 • Η έκδοση του πιστοποιητικού από την εταιρεία μας γίνεται αυθημερόν.
 • Η εταιρεία μας μπορεί να αναλαμβάνει να διορθώσει όλες τις κακοτεχνίες καθώς και οτιδήποτε χρήζει αλλαγή για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Το κόστος έκδοσης για πιστοποιητικό ΔΕΗ ξεκινάει από τα 25€. (Το κόστος προκύπτει από τα τ.μ του χώρου καθώς και από άλλες παραμέτρους όπως αριθμό ηλεκτρικών πινάκων κ.λ.π)

 

 

Η εμπειρία μας και οι εκατοντάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας είναι η καλύτερη μας διαφήμιση στην εκδοσή πιστοποιητικού ΔΕΗ και όχι μόνο…

Ζητήστε Προσφορά για Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή καλέστε μας στο 2109763727

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ


E. Ο Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα πρέπει να έχει ειδικότητα πάνω στην έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ;
A. Δεν υπάρχει ειδικότητα για πιστοποιητικό ΔΕΗ, ο ηλεκτρολόγος πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχει την κατάλληλη εμπειρία επάνω στο κομμάτι της πιστοποίησης.


E. Πόσο καιρό ισχύει το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;
A. Το πιστοποιητικό ΔΕΗ ισχύει για 14 χρόνια για οικίες και 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους.


E. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;
A. Η έκδοση του πιστοποιητικού από την εταιρεία μας γίνεται αυθημερόν.


E. Σε περίπτωση που περάσουν τα 7 ή 14 χρόνια από την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ και δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ,υπάρχει κάποιο πρόστιμο;
A. Εαν περάσει ο χρόνος ισχύς, το πιστοποιητικό ΔΕΗ θα πρέπει να ανανεωθεί. Η ΔΕΗ στέλνει ειδοποιητήριο και θα πρέπει εντός εξαμήνου να γίνει ο επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.


E. Σε περίπτωση που βρεθούν κακοτεχνίες, αναλαμβάνετε τη διόρθωση αυτών;
A. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να διορθώσει όλες τις κακοτεχνίες καθώς και οτιδήποτε χρήζει αλλαγή για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.


E. Με ποιον τρόπο καθορίζετε το κόστος πιστοποιητικού ΔΕΗ;
A. Το κόστος προκύπτει από τα τ.μ του χώρου καθώς και από άλλες παραμέτρους όπως αριθμό ηλεκτρικών πινάκων κ.λ.π


Ε. Που καταθέτουμε το πιστοποιητικό ΔΕΗ;
Α. Το πιστοποιητικό ΔΕΗ το καταθέτουμε στη ΔΕΔΔΗΕ (αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ) της περιοχής μας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ

ΑΤΤΙΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ